صفحه ها

تنظیمات پروکسی تلگرام در IOS

* این سرویس قابل ارایه نمیباشد.

برای استفاده از سرویس SOCKS 5 بر روی اپلیکیشن IOS  تلگرام طبق راهنمای زیر عمل کنید :

ابتدا تلگرام را اجرا کرده و برای تنظیم ساکس ۵ به مسیر زیر بروید :

Settings > Data and Storage > Connection Type > Use proxy > SOCKS5

و اطلاعات زیر وارد کنید :
server :
port :

username :
password :


لینک کوتاه : https://22me.xyz/wn8CZدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.